Black Friday i Norge

I USA har man benyttet seg av begrepet Black Friday i mange år, men i Norge ble det kun brukt av et lite antall butikker fra 2010. Først i 2014 ble begrepet tatt opp kommersielt i media ved at Nettavisen fulgte fenomenet og gjorde det norske folk oppmerksom på hva dette innebar. I USA har dette tradisjonelt vært starten på julehandelen ved at man tilbyr et antall av varer til redusert pris. Man har også ofte tilbudt varer i en begrenset tidsperiode, og i noen tilfeller har man startet salget så tidlig som 3 på natten for å komme foran konkurrentene og for å tiltrekke kunder til salget. Julesalget i USA starter dagen etter Thanksgiving, som betyr den siste fredagen i november da Thanksgiving er den siste torsdagen i måneden. I Norge har man som oftest hatt en julehandel hvor varer ikke kom på salg før i romjulen. De siste ukene før jul har vært noen av de viktigste ukene for årets omsetning i mange bransjer. De siste årene har romjulssalget startet tidligere og tidligere som en reaksjon på konkurransen med nettbutikker, og dette har gjort at mange har mistet den viktige juleomsetningen da de er blitt tvunget til å selge varer uten det nødvendige overskuddet. Flere butikker har på grunn av dette slitt med å oppnå nødvendig overskudd i julen og også for hele året.

Black Friday har raskt fått grobunn i Norge

Etter man først introduserte Black Friday i Norge, så har nordmenn raskt tatt dette til sitt hjerte. Selv om man tidligere benyttet desember til julehandelen, så endret mange sitt handlemønster og begynte å kjøpe gavene på Black Friday. Black Friday har også vært med på å fremme handel på nett da nettbutikkene var blant de første til å benytte seg av denne markedsføringsmuligheten. Fysiske butikker har raskt kastet seg på trenden, noe som også har vært nødvendig for å kunne konkurrere med nettbutikkene. Men det kan være stor forskjell på hva som tilbys på denne dagen fra de forskjellige kjedene og butikkene. Noen kjeder satser på gode tilbud for nye og spennende produkter, mens andre velger gode priser på produkter som de ønsker å selge ut fra butikken. Når denne typen markedsføring blir godt mottatt av kundene, så er butikkene og kjedene tvunget til å følge etter for å beholde kundene. Dette har gjort at Black Friday er kommet for å bli. Black Friday vil raskt være en trist dag for omsetningen dersom man velger å ikke markedsføre butikken rundt Black Friday. Kundene trekker dit tilbudene er, ofte selv om de ikke hadde tenkt å kjøpe de tilbudte produktene i utgangspunktet.

Erstatter mye av julehandelen

Som nevnt, så har julehandelen i mange bransjer vært ekstremt viktig for den årlige omsetningen. Noen bransjer opplever at bortimot 40% av den årlige omsetningen kommer fra julehandelen. Det er derfor ikke alle som støtter markedsføringskampanjer som Black Friday. De siste årene har butikker som klesbutikker og interiørbutikker opplevd at konkurrentene starter julesalget tidligere og tidligere, noe som gjør at man ikke har fått den inntekten man har ønsket. Noe av dette skyldes Black Friday og noe den generelle konkurransen fra nettbutikker. Mange fysiske butikker har ikke klart kampen mot nettbutikkene og markedsføringskonsepter som Black Friday, og har måtte legge ned sin virksomhet. Virksomheter som sliter med å opprettholde sin økonomi på grunn av tilbudene som starter stadig tidligere, er i de fleste tilfeller ikke spesielt positive til denne trenden. Men kundene bestemmer hvilke konsepter de velger, og over sikt vil handelsstanden tilpasse seg det kundene ønsker. Dessverre kan det også bety at kundene får endringer de ikke alltid ønsker på sikt.

Mange gode tilbud

Når man ønsker å handle julegaver og spare noen kroner samtidig, så kan man finne mange gode tilbud på Black Friday. Spesielt tilbyr større kjeder ofte spennende produkter til gode priser. Ved å handle på Black Friday kan man spare mye på julehandelen, men for å finne de beste tilbudene er det lurt å følge med på markedsføringen fra de forskjellige kjedene, fysiske butikkene og nettbutikkene. På denne måten kan man finne de beste prisene, og også finne spennende gave-alternativer til alle familiemedlemmer og venner. Mange av butikkene som tilbyr gode tilbud på Black Friday tilbyr sine tilbudsvarer så lenge varelageret strekker til. Det er derfor viktig at man er tidlig ute slik at man kan benytte seg av de beste tilbudene mens det enda er varer igjen. Mange blir utsolgt raskt etter åpningstid, og man opplever også at det danner seg køer utenfor de butikkene som har de beste tilbudene. Når man handler i nettbutikker kan man finne gode tilbud innenfor mange varekategorier. Alt fra nettbutikker som tilbyr musikkutstyr til møbelbutikker kan gi deg glimrende priser som gjør at du kan spare mye på ting du uansett hadde tenkt å kjøpe. Mange velger derfor å vente med kjøp til Black Friday for å se om det dukker opp tilbud på ting de ellers trenger eller ønsker. Det er ikke alltid man vil finne tilbud på alt man ønsker, men det kan være verdt å følge med for å spare noen kroner på ting som eventuelt dukker opp som Black Friday-tilbud.

Desembersalg starter tidligere

Desember-salgstall har i mange år vært en vesentlig andel av den totale omsetningen, og denne inntekten har derfor i mange bransjer vært ekstremt viktig. Dårlig salg i desember kunne for noen bransjer avgjøre om man nådde et overskudd på butikken eller ikke. De siste årene før Black Friday endret mye av julehandelen innen mange bransjer, merket man i fysiske butikker sterk konkurranse fra nettbutikker. På grunn av at mange butikker begynte å slite med salgstallene i desember, så startet flere butikker romjulssalget tidligere og tidligere. Etter hvert som noen butikker måtte gi tapt for konkurranse og legge ned, så ble det enda flere som startet desembersalg tidligere enn man gjorde bare noen få år tidligere. Denne trenden har flyttet salget enda tidligere, og i dag kan man finne salg i mange butikker i hele desember, noe som gjør at det er vanskelig for mange butikker å oppnå de tallene man har behov for. Mange butikker som solgte småinteriør, klær, kjøkkenartikler og mye mer har i de senere årene blitt slått konkurs, eller de har valgt å kaste inn håndkleet før tapene ble for store.

Konkurransen fra nettbutikker er kommet for å bli. Dette betyr at vi ikke har sett desembersalg for siste gang. Kundene vil ha Black Friday som i hovedsak er kommet til Norge på grunn av nettbutikkene. Nordmenn vil ha tilbudspriser, og da må nettbutikker og andre butikker optimalisere utgiftene sine for å reflektere den nye trenden. Man trenger å selge varer i større kvantum for å kompensere for redusert inntjening for hver vare. Det betyr at de største nettbutikkene ligger best an til å ivareta sine overskudd på bekostning av mange mindre nettbutikker. Dette endrer handlevanene til nordmenn ytterligere, da man etter hvert ikke vil kunne velge om man ønsker å handle på nett eller utføre tjenester på nett, i forhold til om man ønsker å besøke en fysisk butikk.

Noen kjøper kun fordi det er billig

Selv om det finnes mange gode tilbud å velge mellom når man handler på Black Friday, så er det ikke alle kjøp som er like nyttige. Noen velger å kjøpe varer på Black Friday fordi de er billige, og ikke fordi de faktisk trenger varene som tilbys. Det finnes mange butikker som benytter muligheten til å tilby varer de ønsker å fjerne fra lageret da varen er gått ut eller fordi man ikke ønsker å fortsette å selge den. Mange mener at man kun finner et utvalg av gode tilbud og at det krever en del forberedelser for å finne de mest relevante kjøpene som også gir gode priser og gode besparelser ved å kjøpe dem. Flere kjøper varer på Black Friday fordi det føles bra å gjøre et godt kjøp. Det er ikke sikkert at alle vil finne produkter på Black Friday som de har behov for eller som de ønsker å gi i julegave. I stedet kan man ende opp med å kjøpe forskjellige gjenstander som man egentlig ikke hadde behov for og som derfor blir liggende i et skap når man får det i hus. Black Friday kan gi gode besparelser hvis man finner tilbud på noe man uansett ønsket å kjøpe eller som man likevel trenger, og spesielt kan man finne gode tilbud hos kjedene og hos store nettbutikker. Noen mindre nettbutikker eller butikker kan også komme med gode tilbud på Black Friday. De mindre butikkene ofrer mer for å gi gode tilbud, og derfor er det mange små som faktisk velger å benytte Black Friday for å tømme lagre for produkter fra forrige sesong eller som blir erstattet av nye versjoner. Det betyr ikke at man ikke kan gjøre gode kjøp selv om produktene ikke er siste skrik. Mange er mer enn fornøyd med gårsdagens produkter for å spare noen kroner.

Nettbutikker konkurrerer internasjonalt

Når man flytter markedet fra lokalt i en by til landsdekkende eller til og med verdensomspennende, så er det nødt til å følge med endringer. Mange kunder tror at de vil kunne fortsette å velge hvilke alternativer de ønsker å benytte seg av, så vil konkurransen styre hvilken retning markedet tar. En bransje som har hatt sine tjenester på nett lenger enn de fleste andre, er bankvirksomheten. I noen år har kundene kunnet nyte godt av at man kunne velge mellom å benytte seg av banktjenester på nett eller om de ønsket å besøke en rådgiver personlig som kunne hjelpe med å finne ut av det man ønsket. Men de siste årene er det dukket opp flere og flere rene nettbanker. Filialbankene har da vært nødt til å tilpasse sine tjenester for å kunne fortsette å konkurrere. De siste årene har de fleste bankene stengt et stort antall filialer. Til og med dem som benyttet seg av bank i butikk har fjernet denne muligheten. I dag er flere av filialbankene blitt tilnærmet rene nettbanker. Man kan fortsatt i noen banker gå inn i en filial, men disse har begrenset med muligheter for å hjelpe. De benytter de samme tjenestene som du selv gjør for å hjelpe deg i filialen. For eksempel må de stå i kø sammen med deg for å hjelpe med uttak av kontanter. Grunnen til dette er at nettbankene har en annen kostnadsstruktur og kan konkurrere på et helt annet nivå. De fysiske bankene blir da nødt til å følge etter for å redusere utgiftene sine.

Det samme skjer i dag med nettbutikker i forhold til fysiske butikker. Mange butikkjeder har allerede redusert antallet butikker, og de butikkene som fortsatt finnes reduserer utvalget varer for å redusere lagerutgifter. Dette er samme trenden man så i bankenes utvikling. Flere utenlandske kjeder har innrømmet at de ikke kan fortsette å drive sin fysiske virksomhet i Norge og har endt opp med å legge ned alle butikker i Norge for å satse kun på nett. Dette betyr at mulighetene for å handle i fysiske butikker raskt reduseres. Mange norske butikker vil ikke kunne fortsette å konkurrere med et økende internasjonalt marked uten selv å redusere kostnader for driften ved selv å bli nettbaserte. Denne internasjonale konkurransen vil til slutt forårsake at valgene til kundene reduseres. Men man kan også se nye løsninger for å erstatte fordelene man hadde med fysiske butikker fremover. Mange selskaper ser på løsninger for markedets nye utfordringer ved hjelp av teknologi innen AI og Virtual eller Augmented Reality.

Konkurranse med utlandet har økt motivasjon for etablerte kampanjer

I Norge så Black Friday dagens lys først for få år siden, og det til tross for at nordmenn sine handlevaner var styrt mot de siste ukene før jul. Da forventet man ikke at det fantes spesielt mange varer på salg, da man var vant til at dette først skjedde i romjula når butikkene ønsket å kvitte seg med lagrene før varetellinga på nyåret. Med den internasjonale konkurransen som fulgte med internettsalg, så ble dette mønsteret endret. De fysiske butikkene merket et press fra nettbutikkene og så at omsetningene sank i forhold til hva de var vant til. Den synkende omsetningen fikk mange butikker til å være bekymret for om de skulle få solgt unna mesteparten av de innkjøpte julevarene før julehandelen var over, og man valgte derfor å starte julesalget før alle andre for å få igjen pengene man hadde investert i julevarer. Denne typen endring smitter raskt, og snart hadde alle butikkene tilbud under julesalget. Denne endringen gjorde at man trengte nye markedsføringsapparater for å utmerke seg i forhold til denne tilbudstrenden. Black Friday var en naturlig løsning for å oppnå fornyet interesse for tilbud. For kundene føles det litt som et lotteri for å få tak i de beste tilbudene, og hva liker vel nordmenn bedre enn et lotteri.

Mange norske nettbutikker har raskt oppdaget at steget fra å være en lokal nettbutikk til å bli nasjonal, eller til og med internasjonal, ikke er spesielt stort. Mange har derfor valgt å satse internasjonalt. Det er vanlig at man begrenser seg til de nordiske landene når man utvider til å tilby internasjonalt, men noen har også valgt å tilby sine varer eller tjenester utenfor Norden. Dette gjør at man er nødt til å forholde seg til utenlandske markedsføringskonsepter, og da er det kun et spørsmål om tid før resten av det norske markedet også tar til seg disse markedsføringskonseptene. Ikke bare endrer dette hvordan butikker og nettbutikker oppfører seg i markedet, men etter hvert vil kundene oppdage at de ikke kan forvente at salg og markedsføring forblir det samme fremover. Man ser allerede endringer i forhold til at handel i fysiske butikker flyttes mer og mer over til handel i nettbutikker. Dette vil fortsette å endre seg fremover da flere fysiske butikker vil innse at nettbutikker konkurrerer på andre vilkår enn fysiske butikker.

Mange velger Black Friday for julehandelen

Black Friday er en glimrende mulighet for å finne noen gode tilbud som passer som julegaver. På den måten kan du spare noen kroner på julehandelen, eller du kan kjøpe noen ekstra kule julegaver innenfor budsjettet du har for julehandelen. Uansett hvordan du benytter deg av Black Friday sine tilbud, så gir dette glimrende muligheter for å få noen gode kjøp. Man kan slippe unna julehandelen billigere enn man ellers ville gjort, i tillegg til at man kan få gjort unna mye av handelen tidlig. Mange synes det er stressende at man ofte ikke rekker å få unna gavehandelen før man begynner å nærme seg julaften. I stedet kan man få dette på plass tidlig slik at man kan slappe av med andre oppgaver knyttet mot julen.

Selv om man ikke kjøper alt man trenger på tilbud i løpet av Black Friday, så kan det lette på stressfaktoren i julestria å få kjøpt mye av det man trenger tidlig og for en redusert kostnad. Ulempen med å handle for julen på Black Friday, er at man må følge med på alle tilbudene som legges ut, og mange av dem vil være tilgjengelige i en begrenset tidsperiode og i et begrenset antall. Hvis man ikke rekker å kjøpe det man ønsker innenfor disse begrensningene, så kan man sitte igjen uten å ha fått dratt nytte av de gode kjøpene. Man kan ende opp med å bruke en del tid og energi uten å få tak i de beste tilbudene. Likevel er det mange som synes det er moro å jakte på tilbud og finner underholdning i det i stedet for å forvente å tjene så mye på det. Selv om man ikke får benyttet seg av de beste tilbudene på Black Friday for julehandelen, så er det uansett mulig å benytte seg av noen av de mer begrensede tilbudene og likevel komme godt ut av å handle for julen på Black Friday.

Hva vil Black Friday og konkurranse fra netthandel bety i fremtiden

Selv om man ser en tydelig trend i dag med at netthandel tar over for fysiske butikker, så er det stor sannsynlighet for at det ikke stopper med det. Det vil være stor sannsynlighet for at man ser ytterligere utvikling etterhvert som man innser mangler med netthandel som det er i dag. Flere løsninger kan allerede i dag være på trappene for å gjøre netthandel-opplevelsen bedre og enklere. Leverandører av tekniske løsninger har i dag stor tro på at AI, Artificial Intelligence, og VR (Virtual Reality) eller AR (Augmented Reality) vil spille en stor rolle i den videre utviklingen av løsninger for handel på nett. På den måten kan man få virtuelle løsninger som kan erstatte dagens butikkløsninger på en bedre måte ved å ivareta muligheten for andre måter å søke etter det man trenger.

Mange tilbyr Black Friday-tilbud hele siste uka i november

Black Friday er ikke begrenset til kun en dag. Straks konseptet ble introdusert, så har flere kjeder og nettbutikker tatt i bruk en utvidet forståelse av konseptet. I stedet for at Black Friday betyr at man gir eksepsjonelle tilbud på siste fredagen i november, så vil mange presentere forskjellige tilbud noen dager i Black Friday-uken, i helgen eller noen dager etter, eller man vil gi gode tilbud hele uken. Dette gjør at sjansen for å få med seg noen av de gode tilbudene i løpet av Black Friday-uken er høyere enn den ellers ville vært, og sjansen for at man kan komme langt med julehandelen disse dagene er større en den ellers ville vært. Grunnen til at mange nettbutikker velger denne typen løsning, er at det kan ta noe mer tid for nettbutikker å nå frem til kundene sine med markedsføringen, og man ønsker derfor å forenkle muligheten til å nå frem til kundene man ønsker skal ta del i markedsføringen. Jo flere som får med seg de gode tilbudene i løpet av Black Friday, jo flere legger merke til at butikken finnes og kan finne på å benytte seg av den flere ganger i løpet av julemåneden.